NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP5

Mieszanka kośna z lucerną, koniczyną czerwoną i festulolium

Przygotowana pod potrzeby gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę krów mlecznych. Skład botaniczny oparty o najbardziej wartościowe gatunki pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego plonu, a przede wszystkim stabilnego, mniej narażonego na niesprzyjające warunki klimatyczne podczas całego okresu wegetacji. Wysoki udział lucerny i koniczyny łąkowej znacznie podwyższa wartość pokarmową paszy objętościowej, wzbogacając ją w białko, sole mineralne i witaminy. Udział życic o dużej zawartości węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie sianokiszonki. Przeznaczona głównie do użytkowania kośnego.

Skład:

Życica trwała N4 – 25%
Festulolium – 20%
Życica wielokwiatowa – 18%
Lucerna – 12%
Tymotka łąkowa – 10%
Koniczyna czerwona – 5%
Kostrzewa łąkowa – 5%
Życica Westerwoldzka – 5%