NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP5

Mieszanka kośna z lucerną, koniczyną czerwoną i festulolium

Przygotowana na potrzeby gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę krów mlecznych. Najwartościowsze gatunki zawarte w jej składzie pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiego i stabilnego w całym okresie wegetacji plonu. Wysoki udział lucerny i koniczyny łąkowej wyraźnie zwiększa wartość pokarmową paszy objętościowej, wzbogacając ją w białko, sole mineralne i witaminy. Udział życic o dużej zawartości węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie sianokiszonki. Przeznaczona głównie do użytkowania kośnego.

Skład:

Życica trwała N4 – 25%
Festulolium – 20%
Życica wielokwiatowa – 18%
Lucerna – 12%
Tymotka łąkowa – 10%
Koniczyna czerwona – 5%
Kostrzewa łąkowa – 5%
Życica westerwoldzka – 5%