NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP4

Mieszanka kośno-pastwiskowa z koniczyną białą i czerwoną na gleby suche

Mieszanka przeznaczona jest na słabe i średnie gleby mineralne narażone na okresowe niedobory wody. Skład botaniczny oparto o najwartościowsze pod względem żywieniowym i gospodarczym gatunki traw oraz koniczynę łąkową i białą. Użyte gatunki bardzo dobrze zadarniają stanowisko znacznie spowalniając odparowywanie wody podczas niedoborów opadów. Dodatek koniczyny łąkowej i białej pozwala na uzyskanie dobrze zbilansowanej wysokiej jakości paszy objętościowej. Cechą charakterystyczną tej mieszanki jest szybki odrost i wysoka regeneracja oraz duża odporność na przegryzanie i przydeptywanie, co pozwala na użytkowanie przemienne kośno-pastwiskowe.

Skład:

Życica trwała N4 – 30%
Kostrzewa czerwona – 15%
Kostrzewa łąkowa – 10%
Kupkówka pospolita – 10%
Kostrzewa trzcinowa – 10%
Tymotka łąkowa – 5%
Życica wielokwiatowa – 5%
Koniczyna łąkowa – 5%
Koniczyna biała – 5%
Życica Westerwoldzka – 5%