NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP4

Mieszanka kośno-pastwiskowa z koniczyną białą i czerwoną na gleby suche

Mieszanka przeznaczona na słabe i średnie gleby mineralne narażone na okresowe niedobory wody. Skład botaniczny oparty na najwartościowszych, pod względem żywieniowym i gospodarczym, gatunkach traw oraz na koniczynie łąkowej i białej. Użyte gatunki bardzo dobrze zadarniają stanowisko, znacznie spowalniając odparowywanie wody podczas niedoborów opadów. Dodatek koniczyny łąkowej i białej pozwala na uzyskanie dobrze zbilansowanej, wysokojakościowej paszy objętościowej. Cechą charakterystyczną tej mieszanki jest szybki odrost i wysoka regeneracja oraz duża odporność na przygryzanie i udeptywanie, co pozwala na przemienne użytkowanie kośno-pastwiskowe.

Skład:

Życica trwała N4 – 30%
Kostrzewa czerwona – 15%
Kostrzewa łąkowa – 10%
Kupkówka pospolita – 10%
Kostrzewa trzcinowa – 10%
Tymotka łąkowa – 5%
Życica wielokwiatowa – 5%
Koniczyna łąkowa – 5%
Koniczyna biała – 5%
Życica Westerwoldzka – 5%