NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP3

Mieszanka kośna z koniczyną czerwoną na gleby dobre

Przeznaczona na grunty mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. Skład mieszanki oparty jest na bardzo wartościowych gatunkach traw oraz koniczynie łąkowej. Pozwala na uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej chętnie zjadanej przez zwierzęta, zapewniając wysoką wydajność mleczną krów. Udział koniczyny łąkowej bardzo dobrze bilansuje zawartość składników pokarmowych, a w szczególności węglowodanów do białka. Przeznaczona jest głównie do użytku kośnego, jednak dobór gatunków pozwala również na okresowe wypasanie.

Skład:

Życica trwała 4N – 15%
Życica trwała 2N – 20%
Życica wielokwiatowa – 25%
Tymotka łąkowa – 15%
Kostrzewa łąkowa – 10%
Koniczyna łąkowa – 10%
Życica Westerwoldzka – 5%