NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP2

Mieszanka kośno-pastwiskowa z kupkówką na gleby suche

Mieszanka traw bez motylkowatych. Przeznaczona jest na słabe gleby mineralne narażone na okresowe niedobory wody. Charakteryzuje się szybkim odrostem oraz wysoka regeneracją. Dobór najwartościowszych gatunków pozwala uzyskać wysokiej jakości pasze objętościową w postaci zielonki, siana i sianokiszonki. W składzie botanicznym znajdują się również gatunki odporne na przygryzanie i przydeptywanie co pozwala także na użytkowanie pastwiskowe mieszanki.

Skład:

Życica trwała 4N – 25%
Życica trwała 2N – 15%
Życica wielokwiatowa – 15%
Kostrzewa czerwona – 15%
Kostrzewa łąkowa – 10%
Kupkówka pospolita – 10%
Kostrzewa trzcinowa – 5%
Życica Westerwoldzka – 5%