NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP2

Mieszanka kośno-pastwiskowa z kupkówką na gleby suche

Mieszanka traw bez motylkowatych. Przeznaczona na słabe gleby mineralne narażone na okresowe niedobory wody. Charakteryzuje się szybkim odrostem oraz wysoką regeneracją. Dobór najwartościowszych gatunków pozwala uzyskać wysokiej jakości paszę objętościową w postaci zielonki, siana i sianokiszonki. W składzie botanicznym znajdują się gatunki odporne na przygryzanie i udeptywanie, co pozwala na pastwiskowe użytkowanie mieszanki.

Skład:

Życica trwała 4N – 25%
Życica trwała 2N – 15%
Życica wielokwiatowa – 15%
Kostrzewa czerwona – 15%
Kostrzewa łąkowa – 10%
Kupkówka pospolita – 10%
Kostrzewa trzcinowa – 5%
Życica Westerwoldzka – 5%