NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP1

Mieszanka kośno-pastwiskowa bez motylkowych na wilgotne i dobre gleby

Przeznaczona jest na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. Skład botaniczny oparty na życicach pozwala na uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości pokarmowej. Zielonka jest chętnie zjadana przez zwierzęta co znacząco wpływa na zwiększenie wydajności mlecznej krów. Wysoka zawartość węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie masy zielonej. Mieszanka przeznaczona głównie na zielonkę, siano i sianokiszonkę.

Skład:

Życica trwała 4N – 30%
Życica trwała 2N – 20%
Życica wielokwiatowa – 20%
Życica Westerwoldzka – 20%
Kostrzewa łąkowa – 5%
Tymotka łąkowa – 5%