NASIENNIK BYCZA TRAWA N-KP1

Mieszanka kośno-pastwiskowa bez motylkowych na wilgotne i dobre gleby

Przeznaczona na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. Skład botaniczny oparty na życicach pozwala na uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości pokarmowej. Zielonka jest chętnie zjadana przez zwierzęta, co wyraźnie podnosi wydajność krów mlecznych. Wysoka zawartość węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie. Mieszanka przeznaczona głównie na zielonkę, siano i sianokiszonkę.

Skład:

Życica trwała 4N – 30%
Życica trwała 2N – 20%
Życica wielokwiatowa – 20%
Życica westerwoldzka – 20%
Kostrzewa łąkowa – 5%
Tymotka łąkowa – 5%