NAJLEPSZE TRAWY Z IŁAWY R-III Safari

Mieszanka łąkowa

Na gleby okresowo suche. Mieszankę tę charakteryzuje wysoki i duży przyrost plonu z pierwszego zbioru traw. Przeznaczone są na siano lub sianokiszonkę. Ze względu na udział odmian traw trwałych zalecana jest do zagospodarowania łąk położonych na siedliskach organicznych i mineralnych. Polecane są rolnikom – hodowcom bydła.

Skład:

Życica trwała – 25%
Kostrzewa łąkowa – 10%
Kostrzewa trzcinowa – 5%
Kostrzewa czerwona – 10%
Tymotka łąkowa – 15%
Kupkówka pospolita – 10%
Wiechlina łąkowa – 10%
Koniczyna łąkowa – 15%