Mieszanka pastewna PREMIUM – MLEKSTAR PROTEINOWA
dostępna w jednostkach siewnych – 1 js/ 0,5 ha


 

Wysoka jakość plonów nawet w trudnych warunkach klimatycznych i na niełatwych glebach!

Na grunty mineralne o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH min. 6)Mieszanka pastewna Mlekstar Proteinowa

Ze względu na wiodący udział lucerny siewnej mieszanka pastewna MLEKSTAR Proteinowa powinna być użytkowana wyłącznie kośnie. Bardzo duży udział roślin bobowatych pozwala na pozyskanie wysokowartościowej paszy białkowej w postaci sianokiszonki. Mieszanka ta, przy odpowiedniej agrotechnice, gwarantuje wysoki i stabilny plon przez wiele lat, z zachowaniem niezmienionego stosunku wysianych gatunków.

Skład mieszanki:
Tymotka łąkowa25%Koniczyna biała5%
Wiechlina łąkowa10%Koniczyna łąkowa5%
Komonica zwyczajna10%Lucerna siewna45%

Pobierz ulotkę Trawy pastewne 2019