MLEKSTAR PROTEINOWA

Na grunty mineralne o odczynie zbliżonym do obojętnego (ph min. 6).

Ze względu na wiodący udział lucerny siewnej mieszanka powinna być użytkowana wyłącznie kośnie. Bardzo duży udział roślin bobowatych zapewnia wysokiej wartości paszę białkową w postaci sianokiszonki. Mieszanka, która przy odpowiedniej agrotechnice, zapewnia deklarowany udział gatunków i wysoki stabilny plon przez wiele lat.

Skład:

Tymotka łąkowa – 25%
Wiechlina łąkowa – 10%
Komonica zwyczajna – 10%
Koniczyna biała – 5%
Koniczyna łąkowa – 5%
Lucerna siewna – 45%