Mieszanka pastewna PREMIUM – MLEKSTAR NA GLEBY SUCHE
dostępna w jednostkach siewnych – 1 js/ 0,5 ha


Wysoka jakość plonów nawet w trudnych warunkach
klimatycznych i na niełatwych glebach!

Na grunty słabe i sucheMieszanka pastewna premium mlekstar na gleby suche

Bogaty dobór gatunków w mieszance pastewnej MLEKSTAR Na gleby suche zapewnia stabilne plony zarówno na glebach słabych, jak i podczas okresowych niedoborów wody. Wysokowydajne odmiany cechuje wysoki plon zielonej masy oraz duża koncentracja składników pokarmowych. Zastosowane trawy i bobowate charakteryzują się szybkim odrostem po skoszeniu, co pozwala na użytkowanie łąkowe. Odpowiednio wyselekcjonowane gatunki, odporne na udeptywanie i niskie przygryzanie, umożliwiają wypas, a ruń po nim szybko regeneruje się.

Skład mieszanki:
Życica trwała10%Tymotka łąkowa5%
Życica wielokwiatowa5%Kupkówka pospolita10%
Stokłosa bezostna10%Komonica zwyczajna10%
Kostrzewa łąkowa10%Koniczyna biała10%
Kostrzewa czerwona15%Koniczyna łąkowa5%
Kostrzewa trzcinowa10%

Pobierz ulotkę Trawy pastewne 2019