MLEKSTAR NA GLEBY ORGANICZNE – mieszanka pastewna PREMIUM dostępna w jednostkach siewnych – 1 js/ 0,5 ha


 

Wysoka jakość plonów nawet w trudnych warunkach klimatycznych i na niełatwych glebach!

Na gleby organiczne torfowo-murszowe

Mieszanka pastewna premium mlekstar na gleby organiczneMieszanka pastewna MLEKSTAR Na gleby organiczne może być stosowana zarówno na glebach wilgotnych, jak i okresowo suchych. Skład botaniczny pozwala na uzyskanie stabilnych, wysokich plonów zielonej masy. Duży udział bobowatych drobnonasiennych zapewnia wysoką zawartość składników pokarmowych w paszy. Może być użytkowana zarówno kośnie, jak i pastwiskowo.

Skład mieszanki:
Stokłosa bezostna5%Mietlica biaława5%
Kostrzewa łąkowa20%Komonica zwyczajna10%
Kostrzewa trzcinowa10%Koniczyna biała5%
Tymotka łąkowa15%Koniczyna łąkowa10%
Wiechlina łąkowa10%Koniczyna szwedzka10%

 

Pobierz ulotkę Trawy pastewne 2019