MLEKSTAR NA GLEBY ORGANICZNE

Na gleby organiczne torfowo-murszowe

Może być stosowana zarówno na glebach wilgotnych jak i okresowo suchych. Skład botaniczny pozwala na uzyskanie stabilnych wysokich plonów zielonej masy. Duży udział bobowatych drobnonasiennych zapewnia wysoką zawartość składników pokarmowych w podawanej dla zwierząt paszy. Może być użytkowana zarówno kośnie jak i pastwiskowo.

Skład:

Stokłosa bezostna – 5%
Kostrzewa łąkowa – 20%
Kostrzewa trzcinowa – 10%
Tymotka łąkowa – 15%
Wiechlina łąkowa – 10%
Mietlica biaława – 5%
Komonica zwyczajna – 10%
Koniczyna biała – 5%
Koniczyna łąkowa – 10%
Koniczyna szwedzka – 10%