Top Farms Nasiona Trawy pastewne GRAMINEX A-2 Kośno-pastwiskowa z koniczyną

GRAMINEX A-2 Kośno-pastwiskowa z koniczyną

Na grunty mineralne o dobrym uwilgotnieniu

Mieszanka do intensywnego użytkowania, polecana na lepsze grunty o dobrym uwilgotnieniu. Udział koniczyny łąkowej wzbogaca paszę w białko. Można ją użytkować dwukierunkowo: kośnie – na siano i sianokiszonkę oraz na bezpośredni wypas.

 

Skład:

Życica trwała – 35%
Życica wielokwiatowa – 15%
Kostrzewa łąkowa – 10%
Tymotka łąkowa – 15%
Wiechlina łąkowa – 5%
Kostrzewa trzcinowa – 5%
Koniczyna łąkowa – 15%