GRAMINEX A-1 Kośno-pastwiskowa

Na grunty mineralne o dobrym uwilgotnieniu

Mieszanka wysokowydajna do intensywnego użytkowania kośnego i na bezpośredni wypas. Przeznaczona na dobre grunty o wysokiej zasobności w wodę. Duża zawartość życic daje możliwość osiągania wysokich plonów zielonej masy o bardzo dobrej jakości pokarmowej. Z kolei wysoki udział węglowodanów ułatwia zakiszanie.

Skład:

Życica trwała – 40%
Życica wielokwiatowa – 30%
Kostrzewa łąkowa – 5%
Kostrzewa czerwona – 15%
Tymotka łąkowa – 10%