GRAMINEX A-1 Kośno-pastwiskowa

Na grunty mineralne o dobrym uwilgotnieniu

Skład botaniczny został skomponowany tak, aby można było je bezpośrednio wypasać jak i użytkować kośnie (siano, sianokiszonka). Wysoka zawartość życicy bardzo podnosi wartość pokarmową paszy, a dzięki dużej zawartości węglowodanów ułatwia zakiszanie.

Skład:

Życica trwała – 40%
Życica wielokwiatowa – 30%
Kostrzewa łąkowa – 5%
Kostrzewa czerwona – 15%
Tymotka łąkowa – 10%