Pszenica ozima TOP PSZENICE

Specjalistyczna mieszanka pszenic

Top Pszenice to więcej niż suma korzyści pojedynczych odmian – to wyższe plonowanie, większa zdrowotność i lepsza jakość ziarna.

Doświadczenia prowadzone w ubiegłych dekadach w Europie Zachodniej, dowiodły wysokiej wartości użytkowej specjalistycznych mieszanek pszenicy. Od kilku lat w naszych gospodarstwach również prowadzimy badania nad ich produktywnością. Komponenty mieszanek dobierane są ze względu na najważniejsze cechy użytkowe, takie jak: zimotrwałość, zdrowotność, wysokość plonowania i kategorię jakościową pszenicy.
Testowana mieszanka Top Pszenice charakteryzuje się wysoką zimotrwałością i plonowaniem. W ubiegłych latach dowiodła swej niezawodności i tak, np. w 2016 roku osiągnęła rekordowy plon – 10,4 t/ ha, co tylko potwierdza słuszność używania wyselekcjonowanych kombinacji nasion. Wyniki plonowania mieszanki Top Pszenice są wyższe od średnich wyników plonów pojedynczych odmian.

Top Farms Nasiona stworzyło specjalistyczną mieszankę o wybitnej zimotrwałości TOP PSZENICE

Ostroga (A)
• odporność na suszę
• ochrona przed zwierzyną

LG Jutta (B)
• wybitna zdrowotność
• wysoki potencjał plonotwórczy

Achim (A)
• wysoki potencjał plonotwórczy
• wysoka jakość ziarna

Korzyści stosowania mieszanki TOP PSZENICE:
• bezpieczeństwo przezimowania, nawet w przypadku braku okrywy śnieżnej,
• wyjątkowa zdrowotność,
• wysoki plon ziarna o bardzo wysokich i stabilnych parametrach jakościowych,
• skuteczna ochrona przed zwierzyną.