w produktach     w podstronach

Najnowsze wyniki plonowania

« powrót

10.09
2012

Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych (COBORU) ogłosił wyniki plonowania zbóż ozimych za rok 2012.


Pszenica ozima FIDELIUS nr 1 w Polsce spośród pszenic w grupie B, plon 126% wzorca.
Zimotrwałość podwyższona z 4,5 do 5 pkt. w skali 9 pkt.

Pszenica ozima OSTROGA nr 2 w Polsce spośród pszenic w grupie A, plon 116% wzorca.
Zimotrwałość podwyższona z 5 do 6 pkt. w skali 9 pkt.