Artykuły

Przyszłość branży nasiennej na jubileuszu Top Farms Agro

 Z okazji dziesięciolecia obecności firmy Top Farms Agro na polskim rynku, Top Farms Agro, właściciel marki nasiennej Top Farms Nasiona, przy współpracy z profesorem dr hab. Sławomirem Podlaskim oraz firmą Martin & Jacob opracowały raport nasienny zawierający ocenę stanu polskiego nasiennictwa oraz perspektyw rozwoju branży. W piątek, 10 sierpnia, podczas spotkania w hotelu Polonia Palace w Warszawie, opublikowane zostaną wnioski z opracowanego raportu. – Branża nasienna w Polsce ma bogatą […]

Czytaj dalej

10 LAT TOP FARMS NASIONA

W tym roku podsumowujemy 10-lecie działalności nasiennej w naszej grupie farmerskiej Spearhead. Flagowym produktem grupy są Top Farms Nasiona. Jesteśmy czołowym europejskim producentem rolnym, gospodarującym wyłącznie na dzierżawionych gruntach o powierzchni wynoszącej łącznie 90 tys. hektarów w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Rumunii.

Czytaj dalej

Nowość! Top pszenice

W Europie Zachodniej już w minionych dekadach testowano w uprawie mieszanki syntetyczne odmian. W założeniach tych testów było wykorzystanie cech poszczególnych odmian pszenicy i sprawdzenie zachowania się odrębnych odmian, a także ekspresja cech w zasiewie ich mieszanki.

Czytaj dalej

Nasiona, które zmieniły rynek

Rozpoczynając swoją przygodę z nasiennictwem w 2008 roku dostrzegaliśmy ogromny potencjał tej branży. Przy świetnie rozwiniętej mechanizacji i chemizacji rolnictwa to właśnie nasiennictwo było dziedziną, która odstawała od reszty stawki. 

Czytaj dalej